SAP Leonardo Nedir?

İsmini çığır açan bir bilim ve keşif çağının öncü figürlerinden Leonardo Da Vinci’ den alan SAP’ın IoT portföyü SAP Leonardo, akıllı ve bağlantılı cihaz dünyasının insanlarla ve süreçlerle bağdaştırmasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Bu yazımızda SAP Leonardo’yu inceleyeceğiz.

SAP Leonardo I Nesnelerin İnterneti Portföyü

Endüstrinin içindeki iş dünyası ve bilgi teknolojileri liderleri, rakipleri gibi müşterilere hizmet vermek ve kazançlarının keyfini çıkarmak için sürekli olarak yeni ve yenilikçi yollar aramaktadır. Her zaman açık ve gelişmekte olan akıllı varlıklarla, endüstriler operasyonel senaryoları dönüştürmek ve iş modellerini yeniden düşünmek için yeni olasılıkları değerlendirmek zorundadırlar. Nesnelerin İnterneti Teknolojisi birkaç on yıl boyunca var olmasına rağmen, operasyonel kullanımı oldukça sınırlıydı. Günümüzde bağlantıların gelişimi, büyük veri yönetimi, analitik ve bulut teknolojisi gibi teknolojiler makineleri daha akıllı hale getirmek ve uçtan uca dijital dönüşümü sağlamak için bu operasyonel ve bilgi teknolojilerini bir araya getirmemizi sağlamıştır. Başlangıçta IoT uygulamaları işyeri tabanındaki operasyonel faaliyetler için sınırlıydı ve veriler kurumsal kullanım için gerekli uygunluğa sahip değildi. Endüstri 4.0 ve endüstriyel internet'in gelişimi ile müşteriler bu büyük verileri kullanmak ve iş kolları ve endüstriye özel uçtan uca işlemler için duyarlı ve akıllı uygulamalar geliştirmek istemektedirler. Bağlantılı cihaz sayısının artması ve onlar tarafından üretilen ve işlenen verilerin büyümesi, işlerimizi sonsuza dek değiştirecektir. IoT artık tüm hayatımıza girmiş ve endüstriyi de hızla değiştirmektedir. SAP Leonardo ile şirketlerin yalnızca mevcut uçtan uca iş süreçlerinin dijital dönüşümünü gerçekleştirmesini değil, aynı zamanda yeni iş modellerini dijital olarak çalışacak şekilde geliştirmelerini sağlayan yenilikçi bir çözüm portföyü sağlamak çalışılmaktadır. SAP, dijital olarak uyarlanabilir uygulamalar, büyük veri uygulamaları ve bağlanabilirlik ile genişleten oldukça yenilikçi bir IoT portföyü sunmaktadır. Bu portföy yeni iş süreçlerini, yeni iş modellerini ve yeni çalışma ortamlarını içermektedir.

SAP Leonardo Köprüsü

SAP Leonardo Köprüsü genişletilmiş tedarik zincirlerini canlı tedarik zinciri ortamlarına dönüştürmek için bağlı olanlardan gelen gerçek zamanlı bilgileri iş süreçleriyle birleştiren bir terimin adıdır. İş kolu ve endüstri kullanım durumlarında ürünlerden kişilere bağlı nesneler için paketlenmiş kurumsal uçtan uca çözüm yelpazesi sunmaktadır.
SAP Leonardo Kuruluşu, müşterilerine dijital ikizler, tekrar kullanılabilir uygulama hizmetleri ve tahmini algoritmalar uygulayarak IoT uygulamalarını hızlı bir şekilde oluşturmalarına olanak tanıyan iş hizmetlerini içerir. Ayrıca müşterilere analitik veri akışı ve tahmini senaryoları çalıştırma yeteneği ile yüksek bir veriyi işlemek için çekirdek teknik hizmetler sunar. Bunlar, milyonlarca cihazdan gelen yeni nesil SAP Bulut Platformu’nda sunulmaktadır. SAP Leonardo Uç Hesaplama; bağlantı, gecikme, cihaz protokolü kaygılarından bağımsız olarak verileri alır ve (aynı zamanda) akıllı keskin hesaplama uygulamaları sağlar.

Bağlantılı Ürünler

Ürün odaklı operasyonların uçtan uca görünürlüğünü ve uyumluluğunu ve hizmet kullanılabilirliğini optimize etme yeteneğinin mutlaka etkin hale getirilmesi gerekmektedir. Bilgi ve iç görü talebi arttıkça, tüm dünyadaki akıllı ve bağlantılı ürünlerin tasarımında, imalatında ve dağıtımında önemli artışlar görülmektedir. Tüm endüstriler, Ar-Ge, hedef gereksinimlerini karşılamak amacıyla istenen ürünlerin geliştirilmesini desteklemek için sensörlerden, ve diğer büyük veri kaynaklarından gelen verileri kullanabilir. Bu durum, pazardaki talep ve fırsatların ve hem sizin hem de müşterilerinizin bilgi erişiminin artmasına olanak sağlar.

Mal ve Teçhizat

Çok sayıda müşteriye yönelik ürünlerin bağlantılı hale gelmesi izlenmesi ve denetlenmesi günümüz Endüstrisinin gereksinimlerindendir. Akıllı cihazları ve ürünleri ana iş süreçleri ve arka uç sistemleri ile bağlantılı hale getirmek bu açıdan son derece önemlidir. SAP Leonardo en basitinden soğutucular, kahve makineleri gibi akıllı ürünlerdeki, IoT cihazlarındaki verileri kolayca toplamamanıza ve analiz etmenize olanak tanır. Aynı zamanda, arka uç iş bağlamının ve süreçlerinin verimliliğini, otomatik yenilemeyi artırmak ve hizmet için yeni ürün odaklı iş modelleri oluşturmak için IoT akıllı uygulamalarının dijital ikizlerle gerçek zamanlı olarak bir araya getirilmesini sağlar.

Ürün Bilgileri

Üreticiler ve tüketiciler tarafından büyük verilerin kullanılmasına yönelik akıllı ürünler tasarlanması üretilmesi ve dağıtılması da son derece hassas bir konudur. Ürün ve proje sunumunu geliştirmek için tasarım ağlarınızı sezgisel tasarım ve işbirliği araçları ile kolaylaştırıp düzenlemeniz gerekmektedir. İç ve dış geliştirme ekiplerinin yönetilmesi, fikirlerin yakalanması, ürün ve proje verilerinizin şirket genelinde yeniden kullanılması sizlere büyük kazanç artışları sağlayacaktır. Uyumlu ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sayesinde 360 derecelik bir ürün görünümü sağlamak amacıyla tasarım aracı entegrasyonu için tek bir platform ile mühendislik ve imalat verimliliğinin artırılması gerekir. Ve ana ürün maliyet potansiyeli ve şeffaflık yan yana getirilerek doğruluk oranı yüksek öngörüler elde edilir.

Üretim Ağları

Doğru geribildirimler için dijital operasyon merkezi ile değişen koşulların yönetilmesi, planlanması ve kontrol edilmesi gerekir. Planlama döngüsü sürelerinin ve envanter seviyelerinin azaltılması ile tedarik zincirinin iş ağına genişletilmesi servis kalitesini artıracaktır. Talep, arz ve envanter arasında daha iyi işbirliği için tedarikçiler, müşteriler ve dış kaynaklı üreticilerle daha kolay bağlantı kurulması gerekmektedir. Envanter, tedarik ve talebin birlikte planlanması yoluyla hizmet ve maliyet optimize edilirken, B2B bağlantısıyla yetkin tedarik zinciri işbirliği için bir işbirliği ağı oluşturulur.

Bağlantılı Varlıklar

Ağdaki tüm sabit varlıkların takip edilmesi, izlenmesi, analiz edilmesi ve bakımının yapılması yeni nesil endüstri için önemli konulardandır. Üretim sistemleri ve varlıklarının üretim ve bakım iş süreçleriyle bağlanmasıyla, işletim ve bakım maliyetlerini düşürülmesi ve varlıkların çalışma süresinin artırılması sağlanacaktır.

Sabit Varlık Bilgisi

Tüm yaşam döngüsü boyunca varlık performansının optimize edilmesi ve daha iyi servis ve bakım süreci için bir varlık ağı işbirliği oluşturulması şirketlere büyük kazançlar sağlayacaktır. Şirketler, bir reaktiften proaktif bir bakım yaklaşımına geçtikçe, sabit varlık bilgileri, kimliğini belirlemekten kestirimci bakım ve servise kadar uçtan-uca bir çözüm sağlayabilirler. Yedek parçaların temin edilmesi, bakımı planlama ve yürütme konularında ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi de daha kolay bir hal alacaktır. Bu yetenekler hem şirketler tarafından sahip olunan ve işletilen varlıkların yanı sıra bir müşteri sitesinde kurulu olan ve hizmet sözleşmeleri kapsamında olan varlıkları da sunabilir. Bu, üreticiler, servis sağlayıcılar ve son müşteriler arasında işbirliği yapmak üzere entegre bir varlık ağı vasıtasıyla elde edilebilir.

Üretim Yürütme

SAP Leonardo’nun üretim katmanlarında yüksek kaliteli üretim sağlamak için iş ve üretim sistemlerini entegre edilmesi, üretim süreçlerinin ve operasyonlarının bağlanmasına, izlenmesine ve sıkı bir şekilde kontrol edilmesine olanak sağlar. Üretim süreçlerini optimize etmek ve birden fazla üretim yeri boyunca gerçek zamanlı görünürlük ve şeffaflık sağlamak için üretim yürütme ve Endüstriyel IOT'den yararlanılması gerekir. Daha sonra bu bilgileri sırayla, kalite ve performansın iş bağlamına bağlanabilir. Ölçeklenebilir, esnek, düşük maliyetli dağıtım seçenekleri toplam üretim maliyetlerini düşürürken tedarik zinciri ağlarını üretim süreçlerine ve operasyonlarına bağlamak da bütünüyle kontrolün sizde olduğu kazançlı ürünlerin üretilmesine olanak tanır.

Üretim Ağları

Tedarik zinciri çözümlerini iyi anlamak, küresel bir üretim ağı aracılığıyla 3D baskı / IoT özellikleri, makine öğrenimi ve gerçek zamanlı işlem anlayışlarıyla birleştirerek müşteri taleplerini verimli bir şekilde çözmek önemli konulardan biridir. Teslimat taahhütlerini yerine getirmek için genişletilmiş tedarik zinciri boyunca sorunları belirleme ve çözme, mevcut ve yeni ürün tanıtımlarının yapılması ve kuruluşunuz genelinde süreç iyileştirme fikirleri paylaşılması ve yeterli tedarik zinciri işbirliği için B2B bağlantılı bir işbirliği ağı kurulması gerekir. Mevcut kaynaklarınızda gizli üretim kapasitesinin bulunması ve pazardaki talebe dayalı olarak maliyetin etkin ve hızlı bir şekilde üretime ölçeklendirilmesi size başarıyı getirecektir.

Bağlantılı Filo

Bağlantılı filo ile ağdaki her yere taşınan varlıkları takip edebilir, izleyebilir, analiz edebilir ve bakımını yapabilirsiniz. Bağlantılı filo; taşıtlar, robotlar ve forkliftler gibi hareketli varlık filolarına sahip işletmelerin ve kamu hizmeti kuruluşlarının canlı telemetri ve sensör verilerinin toplanmasını ve bunlarla entegre olmasını sağlar. Operatörlerin hizmet ve güvenliğini artırmak, lojistik görünürlüğünü artırmak ve nihayetinde son müşterilere daha iyi hizmet sunmak için temel iş süreçlerini düzenler. Aynı zamanda, kuruluşların Nesnelerin İnterneti’nden yararlanarak maliyeti düşürmek için yeni iş modelleri ve fırsatları yaratmalarına olanak tanır.

Mobil Varlık Bilgisi

Mobil Varlık Bilgisi, araç sensör verilerini gerçek zamanlı olarak toplar haritaya yerleştirir, depolar ve analiz eder. Araç ve sensör verilerini gerçek zamanlı olarak toplamak, haritalamak, depolamak ve analiz ederek operasyonel verimliliği artırır. Telematik, işletme ve müşteri verilerinin entegrasyonu, sipariş verme sürecini, malların toplanmasını ve teslimat sürecinin ve hizmetlerinin yürütülmesini sağlar. Süreçleri optimize etme ve yeni iş fırsatları aracılığıyla değer yaratma fırsatı yaratır.

Lojistik Güvenliği

SAP Leonardo lojistik güvenliği, kazaları azaltmak ve emniyet kayıtlarını iyileştirmek için insanların ve varlıkların kapsamlı güvenlik analizini yapar. Araç koşullarının, çevresel yönlerinin, sürücülerin biyofiziksel sağlığı ve sürüş davranışının güvenlik analizini kapsayan uçtan uca lojistik güvenlik kayıtlarını geliştirir. Ayrıca, çevre, sağlık ve güvenlik çözümlerine entegrasyon yoluyla tehlikeli maddelerin taşınmasının yönetilmesine olanak tanır.

Lojistik Ağları

Sap Leonardo entegrasyonu tedarik zinciri lojistik stratejisini en üst düzeye çıkarır ve küresel ağdaki düzenlemelere uyulmasını sağlar. Geliştirilmiş tedarik zinciri lojistiği ile stokların uçtan uca kolayca izlenmesi sağlanır. Gerçek zamanlı olarak mal akışını hızlandırmak için lojistikteki görünürlüğü artırır. Mevzuata uygunluk için doğru temelleri sağlar ve nakliye dışı envanter ve varlıkları madde takip özelliği ile idare ederek yönetir.

Bağlantılı Altyapı

Bağlantılı altyapı, fiziksel altyapı sistemlerini dönüştürmek için yeni sayısal operasyonel zekâ biçimleri sunar. Hizmet sunumunu geliştirir, ekonomik büyümeyi hızlandırır ve daha verimli etkin operasyonlar ile altyapı uyumluluğu ve risk azaltma olanağı sağlar. Tüm bunlar işlerin büyümesi için fırsatlar yaratır. Fiziksel altyapı varlıkları boyunca yerleşik sensörler, kontrol teknolojileri, bilgi sistemleri ve iş uygulamaları ile köprü kurarak araç dönüşümü yapılmalıdır. Bu sensörler SAP Leonardo'ya bağlıdır ve gerçek zamanlı koşulları öngörmek, planlamak ve bunlara tepki vermek için gerçek zamanlı veri besleme ve analizlerinin iş süreçlerine entegrasyona olanak tanır. Müşteriler, bu gerçek zamanlı bilgileri kullanarak iş sonuçlarını yönlendirmek ve yeni altyapı modelleri oluşturmak için bunları işletme verilerine entegre ederek, küresel verimlilik ve operasyonel verimlilik açısından en üst düzeyde sonuçlar elde edebilir.

Yapı Bilgileri

Yapı incelemeleri mülkleri yönetmek ve korumak için gerçek zamanlı bilgiden yararlanılmasını sağlar. Enerji tüketimini optimize etmek, tesis ve ekipmanı korumak ve müşteri memnuniyetini artırmak için mülkler arasında görünürlüğün sağlanmasına imkân verir.

İnşaat

İnşaat projelerinin zamanında ve uygun bütçeyle gerçekleştirecek şekilde yönetilmesi önemli konulardandır. Varlık ve ekipmanın süreç boyunca optimize edildiğinden emin olarak uçtan-uca projeyi yönetmek için gerçek zamanlı veriden yararlanılması gerekir.

Enerji Şebekeleri

Süreçleri ve bilgileri entegre ederek enerji kullanımını optimize etmek, daha iyi şeffaflık ve daha iyi kararlar veren uçtan uca bir enerji şebekesi oluşturur. Çalışma süresini optimize etmek ve müşteri memnuniyetini artırmak için tahmini bakım ve analitik süreci kullanılmalıdır. Geliştirilmiş performans ve güvenilirliği sağlamak için tüm varlıkların şebeke genelinde görünürlüğünün sağlanması gerekir.

Bağlantılı Pazar

Yerel pazarları, şehirleri, kırsal çevreleri, yeni ürünleri, hizmetleri, verileri, işletmeleri ve iş modellerini SAP Leonardo Nesnelerin İnterneti’nden yararlanarak besleyebilirsiniz. Yapı Portföyünün yenilikçiliğini, üretimini, kurulumunu ve yerelleşmesinin ticari oluşumunu karşılamak için zamanında doğru kararların etkinleştirilmesi gereklidir. Bu sayede, yarının meydan okumalarını ve zorluklarını bugünün fırsatlarına dönüştürme imkânı elde edersiniz. Küresel rekabet gücünü uygulayabilir, işletmenizi yönlendirebilir, bilgi ekonomisine güç verebilir ve yenilik kültürü geliştirebilirsiniz.

Pazar İncelemesi

Kişisel deneyim çevresinde mükemmel bir bilgi sağlamak için bilinen bir dijital veya fiziksel pazarla etkileşimde bulunulması gerekir. Günümüzün hiper bağlantılara sahip olan tüketicileri, vatandaşları ve ziyaretçileri; zaman, mekân ve coğrafyanın kısıtlamasına bakılmaksızın tutarlı ve sorunsuz deneyimler istemektedir. SAP Leonardo, belirli bir pazardaki tüketicilere, vatandaşlara ve ziyaretçilere hiper kişiselleştirilmiş deneyimleri sağlamak için sinyalizörleri, mobil bağlantı, kimlik ve güvenliğini kullanır. Bilinen tüm dijital veya fiziksel pazarda etkileşim kurma yeteneği, bu yeni etkileşim modunu sonuna kadar kullanabilen işletmelerin faydalanabileceği mükemmel kişisel deneyim sunar.

Kırsal Alanlar

Kırsal alanların, dünyayı beslemek için evrimleşmesi ve büyümesi için tarımsal ticaretin dönüştürülmesi günümüzün gereksinimlerindendir. Nüfusun hızlı bir şekilde artması ve doğal kaynakların yetersizliği ile tarımsal işletmelerin dönüşümü ve büyümesi hem daha az kaynakla daha fazlasının yapılmasına ve hem de iş dünyasında mevcut zengin dijital bilginin geliştirilmesine ihtiyaç duymaktadır. SAP Leonardo, tarımsal verimliliği ve öngörülebilirliği artırıp fiyat değişkenliğini yönetirken, şeffaf ve sürdürülebilir gıda tedarik zincirleri oluşturmak için tarımsal makinelerden ve ekipmanlardan veri toplamanızı sağlar. Çiftçiler ve üreticiler, IoT ve mobil teknoloji vasıtasıyla küresel değer zincirlerine bağlanabilirler. Bu durum, tarımsal işletmenin dünyanın en uzak kırsal alanlarında dahi hassas tarım yeteneği kazanmasını sağlar.

Kentsel Alanlar

SAP Leonardo, kentsel alanlardaki enerji, araç ve varlıkları optimize edebilme yeteneğine sahiptir. Kentsel alanlar için trafik akışı ve yönetimi, park yönetimi veya fiziki altyapı yönetimi gibi kentsel mekânların fiziki gerçekleriyle kesintisiz uyum sağlayan otomasyonun yükselişi sayesinde binalar, aydınlatma, açık alanlar, meydanlar, limanlar ve modern kentsel manzarayı oluşturan diğer altyapılar arasında SAP Leonardo'dan muazzam fayda sağlanabilir. Bu; inşaat, hizmetler ve diğer akıllı şehir gereksinimleri için sağlık ve emniyeti artıracaktır.

Bağlantılı İnsan

SAP vizyonunun, insanları ve toplulukları birbirine bağlayarak, organizasyonları yeni iş modellerine dönüştürmesi, daha iyi yaşam tarzı deneyimleri sağlamaya; iş, yaşam alanı ve sağlık açısından insan hayatını iyileştirmeye çalışmaktadır. En temel amaç dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı olmaktır. Bu düşünceyle SAP Leonardo, bireyleri, ürünleri, varlıkları, markaları ve hizmetleri birleştiren yenilikçi uygulamalar sağlar. Şirketler, bağlı kişilere, gerçek zamanlı olarak erişebildiğinden daha bir sorun yaşanmadan, sorun çıkarıcı etkenlerin yok edilmesine olanak tanır.

İnsan ve İş

Çalışanların güvende kalmalarını sağlamak, bunları gerçek zamanlı olarak çevreye bağlamak ve onları güvenli uygulamalarla ve riskten kaçınmaya teşvik etmek iş kalitesini artırmak açısından oldukça önemli bir konudur. SAP Leonardo, güvenlik ve genel operasyonel bütünlüğü artırmak için fikir sunması açısından gerçek zamanlı verileri toplamak ve işlemek için geliştirilmiş yollar sağlar. Bu bilgi, işlemleri daha iyi ve daha güvenli bir şekilde yürütmek için süreçlerini değiştirmenize, darboğazları düzeltmenize, çalışma kesintilerinizi azaltmanıza ve iş ortaklarıyla işbirliği yapmanıza olanak tanır.

İnsan ve Sağlık

Yeni endüstri çağında insanların yaşam kalitesini artırmak için sürekli aktif ve bağlantılı bir sağlık ağı kurulması gereklidir. Mevcut sağlık kuruluşlarında bulunan eski sistemleri dönüştürmek ve dijitalleştirmek merkezdeki hasta ile bir ağ sağlayacak, hasta sonuçlarını iyileştirecek ve sağlık masraflarını düşürecektir. Sağlık uzmanları, kişiselleştirilmiş karar desteği ile kapsamlı ve bütünlemesine bir hasta veri setine erişebilecektir. Tıbbi araştırmalar, hastalıklar için risk faktörlerini kısa sürede öngörebilecek ve daha iyi sonuçlar elde edecektir. İlaç şirketleri, araştırma ve geliştirme çalışmalarından hızlıca beslenebilecek ve yenilikçi klinik araştırma yürütmelerini sağlamak için gerçek dünyadaki kanıtlara erişebileceklerdir.

İnsan ve Ev

Akıllı cihazlarla birlikte bağlı enerji ve güvenlik sistemleri, ev hayatını daha rahat, daha verimli ve güvenli hale getirmiştir. Klasik bir aile evinin 2022 yılına kadar 500'den fazla akıllı cihaz içerebileceği öngörülmektedir. Yeni sistemlerin kullanım kolaylığı sayesinde ev sahipleri evdeki sistemlerini kolaylıkla kontrol edebilir ve yönetebilirler. Kullanım, davranışlar ve konum hakkında ayrıntılı bilgilere dayanan gerçek zamanlı kişiselleştirilmiş ürünler müşterilerin hayatlarını kolaylaştıracak şekilde oluşturulabilir. Müşteri hizmetleri çalışmalarını daha da genişletmek için güvenilir servis sağlayıcılar ve perakendeciler ağı ile birlikte yeni hizmetler sunulabilir.

SAP Leonardo Teknolojisine Genel Bir Bakış

SAP HANA, SAP Leonardo Nesnelerin İnterneti Portföyü’nün bulut veya şirket içi stratejik platformudur. SAP Bulut Platformu, SAP Leonardo Nesnelerin İnterneti Portföyü ve SAP Leonardo Kuruluşu için çerçeve sağlayan temel stratejik hizmet platformu olan bir hizmet altyapısıdır. Bunlara SAP Leonardo iş hizmetleri ve SAP Leonardo teknik hizmetleri de dâhildir. Ayrıca SAP Bulut Platformu; makine öğrenimi, analitik, büyük veri bağlantısı, güvenlik, kullanıcı deneyimi, kullanıcı yönetimi ve desteklenen entegrasyon API'leri için uçtan uca mikro hizmetler sunar. Tüm bu özellikler kullanıcılara en iyi deneyimi sunarken, bilgi ve operasyon teknolojileri faydalarının etkin bir şekilde yakınlaşmasını sağlayıp bütünüyle IoT odaklı çözümleri etkinleştirerek müşterilere benzersiz bir değer sunar.

SAP Leonardo İş Hizmetleri

SAP Leonardo iş hizmetleri; müşterilerin, IoT modellerini hızla kurmalarını sağlayan ve konfigürasyon odaklı araçlardan ve arka uç sistemlerden modelleri ve iş bağlamını birbirine bağlayan bir mikro hizmetler çerçevesidir.

SAP Leonardo Teknik Hizmetleri

SAP Leonardo teknik hizmetleri, müşterilerin en iyi platform yeteneklerinden milyonlarca sensörü ve cihazı etkin bir şekilde yönetmesini sağlamaktadır:

  • Gecikme süreleri nedeniyle veri akış kaybını önlemek için ölçeklenebilir mesajlaşma
  • Cihaz yönetimi

Bu hizmetler ayrıca aşağıdaki faydaları da sağlamaktadır:

  • Güçlü ve gerçek zamanlı canlı yayın analizleri
  • Veri yönetimi ve büyük veri analizi
  • Kullanıcı yönetimi ve güvenliği
  • Baştan sona entegrasyon hizmeti