SAP PO

SAP BPM

SAP NetWeaver Business Process Management (SAP BPM) bileşeni, SAP BPM, SAP BRM ve SAP PI bileşenlerini tek bir entegre çözüm ile birleştiren SAP Process Orchestration adlı ürünün bir parçasıdır.

SAP BPM bileşeni sayesinde, standart gösterimler ile (BPMN 2.0), yürütülebilir süreçler oluşturulur. İş süreçlerinin verimliliğinin artmasına, karmaşık tekrarlayıcı görevlerdeki hataların ve istisna yönetme maliyetlerinin azalmasına yardımcı olur.

BPM, aşağıdakileri etkinleştirerek iş süreçlerininin, değişen iş ihtiyaçlarına uyarlanmasına yardımcı olur:

  • İş ve BT uzmanları tarafından süreçlerin ortak modellenmesi,
  • Java tabanlı bir süreç motoru ile merkezi süreç yürütmesi,
  • İş kullanıcıları için sezgisel ara yüzlerin sağlanması,
  • İş kurallarının süreçlere entegrasyonunun sağlanması.

 

SAP BRM

SAP Business Rule Management (SAP BRM) bileşeni, şirketlerin temel işletme süreçlerine iş politikaları ve ilgili kuralları eklemelerine olanak tanır. BRM bileşenini SAP PO ürününün diğer bileşenleri ile harmanlamanın en büyük yararlarından biri de, politikaları yönetmek ve işletme sahiplerinin değişiklik yapmalarına izin vermek için merkezi bir alan sağlamasıdır. İş kuralları ve politikaları üzerindeki bu değişiklikler sıklıkla gerçekleşir ve işletme sahiplerinin onları çift yönlü olarak yani yönetilen bir şekilde yönetebilmesi, tüm kurallara uyulmasını sağlarken, esnekliği artırmak ve daha hızlı iş yapmak için mükemmel bir yoldur.

SAP BRM bileşeninin SAP PO ürününün diğer bileşenleri ile entegrasyonu, şirketlerin sorumlulukların doğru şekilde dâhil edilmesini içeren süreç odaklı uygulamalar oluşturabileceği anlamına gelir.

SAP PI

SAP Process Integration (SAP PI) bileşeni, diğer SAP PO ürününün bileşenlerinden daha eskidir. SAP PI, SAP'nin orta katman yazılımı olarak kullanılmakta olup NetWeaver ürün ailesinin bir bileşeniydi. SAP NetWeaver 7.3 Ehp 1 ile beraber SAP PI bileşeni, yine NetWeaver ürün ailesinin bir bileşeni olan SAP PO ürününün bir bileşeni olmaya başladı.

SAP PO ürününün sağlamlığı Service Oriented Architecture (SOA) temelli, SAP PI bileşeninin Enterprise Service Bus (ESB) bileşeninden gelmektedir. Bu, SAP PO ürününün SAP sistemlerine (Ör. Enterprise Services Repository - ESR, ABAP Proxy, IDoc, BAPI ve RFC vasıtasıyla) ve organizasyondaki diğer BT sistemlerine asenkron veya senkron bağlantı kurmasını sağlayan bir orta katmana (Middleware) dönüşmesini sağlar.