SAP PM

SAP R/3 Bakım-Onarım Modülü (Plant Maintenance) , bir işletmede yapılan tüm bakım onarım işlemlerinin kayıt altına alınmasını, takip edilmesini, planlanmasını ve maliyetlerinin kontrol edilmesini sağlamaktadır. Bakım onarım, fabrikaların önemli bir fonksiyonu olmakla birlikte diğer işletme alanları ile yatay ve dikey haberleşmeye sahiptir. SAP MII, Armology, Maliyet muhasebesi, Malzeme Yönetimi, Üretim Planlama vb. modüller, bakım-onarım modülünün bağlantı halinde olduğu başlıca modüllerdir.