SAP PI

SAP Process Integration (SAP PI) bileşeni, diğer SAP PO ürününün bileşenlerinden daha eskidir. SAP PI, SAP'nin orta katman yazılımı olarak kullanılmakta olup NetWeaver ürün ailesinin bir bileşeniydi. SAP NetWeaver 7.3 Ehp 1 ile beraber SAP PI bileşeni, yine NetWeaver ürün ailesinin bir bileşeni olan SAP PO ürününün bir bileşeni olmaya başladı.

SAP PO ürününün sağlamlığı Service Oriented Architecture (SOA) temelli, SAP PI bileşeninin Enterprise Service Bus (ESB) bileşeninden gelmektedir. Bu, SAP PO ürününün SAP sistemlerine (Ör. Enterprise Services Repository - ESR, ABAP Proxy, IDoc, BAPI ve RFC vasıtasıyla) ve organizasyondaki diğer BT sistemlerine asenkron veya senkron bağlantı kurmasını sağlayan bir orta katmana (Middleware) dönüşmesini sağlar.