SAP BRM

SAP Business Rule Management (SAP BRM) bileşeni, şirketlerin temel işletme süreçlerine iş politikaları ve ilgili kuralları eklemelerine olanak tanır. BRM bileşenini SAP PO ürününün diğer bileşenleri ile harmanlamanın en büyük yararlarından biri de, politikaları yönetmek ve işletme sahiplerinin değişiklik yapmalarına izin vermek için merkezi bir alan sağlamasıdır. İş kuralları ve politikaları üzerindeki bu değişiklikler sıklıkla gerçekleşir ve işletme sahiplerinin onları çift yönlü olarak yani yönetilen bir şekilde yönetebilmesi, tüm kurallara uyulmasını sağlarken, esnekliği artırmak ve daha hızlı iş yapmak için mükemmel bir yoldur.

SAP BRM bileşeninin SAP PO ürününün diğer bileşenleri ile entegrasyonu, şirketlerin sorumlulukların doğru şekilde dâhil edilmesini içeren süreç odaklı uygulamalar oluşturabileceği anlamına gelir.