SAP BPM

SAP NetWeaver Business Process Management (SAP BPM) bileşeni, SAP BPM, SAP BRM ve SAP PI bileşenlerini tek bir entegre çözüm ile birleştiren SAP Process Orchestration adlı ürünün bir parçasıdır.

SAP BPM bileşeni sayesinde, standart gösterimler ile (BPMN 2.0), yürütülebilir süreçler oluşturulur. İş süreçlerinin verimliliğinin artmasına, karmaşık tekrarlayıcı görevlerdeki hataların ve istisna yönetme maliyetlerinin azalmasına yardımcı olur.

BPM, aşağıdakileri etkinleştirerek iş süreçlerininin, değişen iş ihtiyaçlarına uyarlanmasına yardımcı olur:

  • İş ve BT uzmanları tarafından süreçlerin ortak modellenmesi,
  • Java tabanlı bir süreç motoru ile merkezi süreç yürütmesi,
  • İş kullanıcıları için sezgisel ara yüzlerin sağlanması,
  • İş kurallarının süreçlere entegrasyonunun sağlanması.