ÇÖZÜMLER

SAP MII

SAP MII Üretim Entegrasyonu ve Zekası

SAP Üretim Entegrasyonu ve Zekâsı (SAP MII), üretim katmanlarını ve üretim yönetim sistemlerini (MES) SAP ERP ile birleştiren ve üretim süreçlerinize şeffaflık kazandıran çift yönlü bir veri merkezi olarak çalışır. SAP Üretim Entegrasyonu ve Zekâsını (SAP MII) ve onun sunduğu olanakları inceleyecek olursak:

SAP PO

SAP Process Orchestration (PO), basit iş akışlarından, entegre süreçlere kadar tüm iş süreçlerini, hızlı bir şekilde otomatikleştirmeyi ve esnek şekilde optimize etmenizi sağlar. Şirketler, SAP PO sayesinde kendilerine özgü kişileştirmelerle, kendi bünyesindeki süreçlerini tasarlar. Verilerinin, güvenli bir ortamda, SAP veya SAP olmayan uygulamalar arasında aktarılmalarını sağlar. Tayin ettiği kurallar çerçevesinde veri aktarım yönleri belirlenir ve otomatik bir şekilde bu kurallar uygulanır.

SAP PO, yeni süreçleri modelleme, uygulama, entegre etme ve izleme süreçlerinde zaman ve maliyeti azaltır. SAP Business Process Management (SAP BPM) ürünü, SAP Process Integration (SAP PI) teknolojisinin ve SAP Business Rules Management (SAP BRM) bileşeninin gücünü tek bir entegre çözüme birleştiren bu çözüm, iş süreçleri için iyileştirme yaşam döngüsünün her aşamasını desteklemektedir.

Örnek olarak:

  • Süreçler ve kurallar kodlamadan modellenir ve çalıştırılır.
  • Şirket içi veya dışında, SAP veya SAP olmayan uygulamalarda güvenilir şekilde veri aktarımları için süreçler entegre edilir.
  • Kararları otomatikleştiren ve politikaları yürürlüğe koyan iş kurallarının merkezi olarak yönetilir.
  • Süreçler izlenir ve darboğazlar tanımlanır.

SAP PP

SAP Üretim Planlama Modülü orta ve büyük sanayi işletmelerinde üretimi ve üretim planlamayı yürütmeyi sağladığımız SAP’nin en güçlü modüllerinden biridir. SAP PP modülü ile SAP MII ve Armology’ in anlık ve gerçek zamanlı tam entegre bir şekilde çalışarak modüller arası dikey iletişim sağlanmaktadır.

SAP PM

SAP R/3 Bakım-Onarım Modülü (Plant Maintenance) , bir işletmede yapılan tüm bakım onarım işlemlerinin kayıt altına alınmasını, takip edilmesini, planlanmasını ve maliyetlerinin kontrol edilmesini sağlamaktadır. Bakım onarım, fabrikaların önemli bir fonksiyonu olmakla birlikte diğer işletme alanları ile yatay ve dikey haberleşmeye sahiptir. SAP MII, Armology, Maliyet muhasebesi, Malzeme Yönetimi, Üretim Planlama vb. modüller, bakım-onarım modülünün bağlantı halinde olduğu başlıca modüllerdir.

SAP QM

QM Modülü (Quality Management) satın alma, satış ve üretim süreçleriyle entegre çalışır, işletmelerin tüm süreçlerini yüksek kalitede yürütmelerini sağlar. SAP MII ve Armology ile anlık ve tam entegre çalışarak üretim öncesi, üretim esnası ya da üretim sonrasında oluşan hurda, fire, yeniden işleme gibi süreçlerinizi kontrol altına almanızı ve ölçümlemenizi sağlar.

SAP FIORI

SAP’nin yeni arayüzü olan Fiori; kullanıcı deneyimini en üst seviyeye taşıyarak her türlü platformdan verilere kolay ve hızlı erişimi sağlayan yeni nesil uygulama mağazasıdır. Ekranlara sadelik ve basitlik kazandırarak hem eğitim maliyetlerini minimize eder hem de işlem sürelerini kısaltarak kullanıcı verimliliğini arttır.